ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που στέλνονται από την ιστοσελίδα στον web browser του χρήστη, ενώ ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν ζωτικές λειτουργίες, καθώς και για να μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη συμπεριφορά. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα, το σκοπό τους και τη διάρκεια για την οποία φυλάσσονται στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει επίσης cookies που χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες ή εφαρμογές που παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του adidas NEWS STREAM.

Σημειώστε ότι το adidas NEWS STREAM φιλοξενεί περιεχόμενο από εξωτερικές ιστοσελίδες (όπως περιεχόμενο από το Facebook και το Youtube κ.λπ.), ενώ επιτρέπει επίσης το διαμοιρασμό περιεχομένου σε εξωτερικούς ιστότοπους. Αυτή η λίστα δεν αναφέρει όσα cookies παράγονται κατά την επίσκεψη σε αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες.

μάρκετινγκ cookies

Τομέας
.addthis.com
Ονόματα cookies
loc, mus, uid, uvc, vc, di2, ssc, ssh, sshs, BKU, OUID, dtCookie, na_id, na_tc
Σκοπός
Αυτά τα cookies ορίζονται από το AddThis.com και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή διαφόρων πληροφοριών χρήσης, συμπεριλαμβανομένων προσωποπαγών και μη προσωποπαγών πληροφοριών. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του AddThis, στη διεύθυνση http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors. Οι συγκεντρωτικές μη προσωποπαγείς πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών που παρουσιάζουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίες μας βοηθούν στη βελτίωση της ιστοσελίδας/των εφαρμογών μας, καθώς και στο διαμοιρασμό τους με τους πελάτες/συνεργάτες μας.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Διάφορες -- Ποικίλλει από 2 έτη έως 6 μήνες ή και μικρότερη διάρκεια
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
__atuvc, _atuvs
Σκοπός
Δημιουργείται και χρησιμοποιείται από το AddThis. Συλλέγει πληροφορίες χρήσης και χρησιμοποιείται για την αναφορά συγκεντρωτικών στατιστικών χρήσης
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
2 έτη

Λειτουργικά και αναλυτικά cookies

Τομέας
.thenewsmarket.com
Ονόματα cookies
_ga, _gat, _gid, s_cc, s_fid, s_sq, pardot, NID, IDE
Σκοπός
Used to improve site usage with Google Analytics
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Διάφορες -- Ποικίλλει από 2 έτη έως 6 μήνες ή και μικρότερη διάρκεια
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmz
Σκοπός
Αυτά τα cookies ορίζονται από το Google Analytics και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα/τις εφαρμογές. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών που παρουσιάζουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίες μας βοηθούν στη βελτίωση της ιστοσελίδας/των εφαρμογών μας, καθώς και στο διαμοιρασμό τους με τους πελάτες/συνεργάτες μας. Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Διάφορες -- Ποικίλλει από 2 έτη έως 6 μήνες ή και μικρότερη διάρκεια
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
inquiry-popup-data
Σκοπός
Χρησιμοποιείται για βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Μόνο για τη συνεδρία περιήγησης
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
CulturePreference
Σκοπός
Used to support multi culture sites.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
1 year
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
download-format-options
Σκοπός
Generated when download format options are selected from Download-All
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
1 year

Απαιτούμενα cookies

Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
optReq, optFunc, optMark
Σκοπός
Stores the cookie settings selected by user.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
1 year
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
ASP.NET_SessionId
Σκοπός
Αποθηκεύει τη χώρα του αιτήματος. Χρησιμοποιείται για βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Μόνο για τη συνεδρία περιήγησης
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
FYI
Σκοπός
Αποθηκεύει τη χώρα του αιτήματος. Χρησιμοποιείται για βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Μόνο για τη συνεδρία περιήγησης
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
Language
Σκοπός
Αποθηκεύει την ιστοσελίδα χώρας και την επιλεγμένη κουλτούρα του χρήστη. Χρησιμοποιείται για βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Μόνο για τη συνεδρία περιήγησης
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
tell-us-about-you-data
Σκοπός
Χρησιμοποιείται για βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Μόνο για τη συνεδρία περιήγησης
Τομέας
news.adidas.com
Ονόματα cookies
IsCookieconsentAccepted
Σκοπός
Αποθηκεύει τη χώρα του αιτήματος. Χρησιμοποιείται για βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας.
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
Μόνο για τη συνεδρία περιήγησης
Τομέας
dlq.synapticdigital.com
Ονόματα cookies
_ci_, _st_, dlqueue_[i]
Σκοπός
Χρησιμοποιείται για να παρέχει ζωτικές λειτουργίες για τη λήψη περιεχομένου. Δεν περιέχει προσωποπαγείς πληροφορίες
Χρόνος για τον οποίο φυλάσσεται το cookie στον υπολογιστή του χρήστη
8 μήνες